خدمات

شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران در حال حاضر با وظایف مشروحه زیر در حال انجام وظیفه می باشد.

ارائه غرفه های خدماتی

ارائه غرفه های خدماتی

سالن 12 و 13 نمایشگاه بین المللی محل اجاره مشاغلی که به نمایشگاه مربوط می باشد.

مشاهده خدمت
ثبت نام بازدیدکنندگان

ثبت نام بازدیدکنندگان

ثبت مشخصات تمامی بازدیدکنندگان نمایشگاه ها قبل و در حین نمایشگاه

مشاهده خدمت
مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها

مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها

مجری و برگزار کننده نمایشگاه ها و جشنواره های تخصصی و بین المللی

مشاهده خدمت
اجرای پروژه های نمایشگاهی

اجرای پروژه های نمایشگاهی

رای گیری انلاین بازرسین

رای گیری انلاین بازرسین

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات در فضاهای سالن رجیستری

مشاهده خدمت
همایش و کنفرانس

همایش و کنفرانس

راهکار مدیریت برگزاری همایش و کنفرانس مبتنی بر RFID

مشاهده خدمت
نمایش و کنسرت

نمایش و کنسرت

مدیریت مجموعه های ورزشی

مدیریت مجموعه های ورزشی

مدیریت مجموعه های ورزشی

مشاهده خدمت
کافه رستوران

کافه رستوران

مدیریت و نظارت رستورانها و کافی شاپ ها و اسنک بارها

مشاهده خدمت