ارائه غرفه های خدماتی


 • ارائه غرفه های خدماتی
 • ارائه غرفه های خدماتی
 • ارائه غرفه های خدماتی
 • ارائه غرفه های خدماتی

ایجاد و مدیریت فضایی جهت استقرار شرکت های ارائه دهنده خدمات نمایشگاهی

شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران با در اختیار داشتن سالن های 12 و 13 نمایشگاه این امکان را فراهم آورده است، غرفه هایی را به شرکت هایی که خدمات نمایشگاهی ارائه میدهند اختصاص دهد.

 • غرفه سازی و غرفه آرائی
 • اجاره تجهیزات نمایشگاهی
 • خدمات چاپ
 • خدمات پذیرایی
 • گل آرایی
 • ایجاد فضای تبلیغاتی برای مشارکت کنندگان
 • جهت استفاده از این فضا  اینجا را کلیلک کنید