مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها


  • مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها
  • مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها
  • مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها

 مجری و برگزارکننده نمایشگاه ها و جشنواره ها

برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی فعالیتی کاملا تخصصی است که دانش، تجربه و تکنولوژی مناسب خود را می طلبد. خوشحالیم که شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران با بیش از 15 سال فعالیت در این صنعت این امکان را فراهم کرده تا با شناخت خواسته ها و نیاز های مشتریان، آگاهی از دانش روز، دسترسی به بهترین نیروی انسانی و بهره برداری از مناسب ترین امکانات فنی قادر به ارائه خدمات تخصصی به مشتریان خود باشد.

این شرکت قادر به برگزاری تمامی نمایشگاه ها و همایش ها و جشنواره ها به شرح زیر می باشد.

  • برگزاری نمایشگاه های بین المللی تخصصی
  • برگزاری نمایشگاه های بین المللی عمومی
  • برگزاری نمایشگاه های فروش_سوغات
  • برگزاری نمایشگاه های بین المللی اختصاصی
  • برگزاری نمایشگاه های بین المللی ملی و استانی
  • برگزاری جشنواره های ملی و استانی