نمایشگاه نما و سازه


  • نمایشگاه نما و سازه
  • نمایشگاه نما و سازه
  • نمایشگاه نما و سازه

نمایشگاه سازه ها و نماهای ساختمانی

نمایشگاه  بین المللی تخصصی سازه ها ،  نماهای ساختمانی  و صنایع وابسته طی سه دوره در سال های 91 ،93 و 94 با حضور چشمگیر فعالین این حوزه با شعار ” استحکام ، زیبایی و آرامش ” توسط شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه و در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار گردید .