نمایشگاه پوشاک ترکیه


  • نمایشگاه پوشاک ترکیه
  • نمایشگاه پوشاک ترکیه
  • نمایشگاه پوشاک ترکیه
  • نمایشگاه پوشاک ترکیه

نمایشگاه پوشاک ترکیه

نمایشگاه لباس و پوشاک ترک در ایران برای اولین بار توسط اتاق بازرگانی استانبول و اجرای شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در تاریخ 12 الی 15 بهمن 1393 برگزار گردید.