نمایشگاه عمان


  • نمایشگاه عمان
  • نمایشگاه عمان
  • نمایشگاه عمان

اجرای نمایشگاه اختصاصی عمان

نخستین نمایشگاه محصولات عمان  در ایران در تاریخ 5 الی 9 مهر 1395 با حضور 91 شرکت از فعالین مطرح کشور عمان در زمینه های کشاورزی ، صنعت ، مواد غذایی ، مواد اولیه ، هتلداری و توریسم … با اجرای شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه برگزار گردید .