نمایشگاه اختصاصی ارمنستان


  • نمایشگاه اختصاصی ارمنستان
  • نمایشگاه اختصاصی ارمنستان
  • نمایشگاه اختصاصی ارمنستان

اجرای نمایشگاه بین المللی ارمنستان

نخستین نمایشگاه اختصاصی ارمنستان در ایران در تاریخ 14 الی 17 مهر 1395 با حضور 100 شرکت از فعالین مطرح صنعت جمهوری ارمنستان در زمینه های محصولات معدنی ، مواد غذایی ،کشاورزی ، صنایع دستی و …. با اجرای شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید .