جشنواره گیاهان داروئی


  • جشنواره گیاهان داروئی
  • جشنواره گیاهان داروئی
  • جشنواره گیاهان داروئی

جشنواره گیاهان داروئی

اولین جشنواره گیاهان دارویی و صنایع وابسته 12 الی 15 شهریور 1392 با حضور چشمگیر شرکت های فعال در زمینه داروهای گیاهی ، گل ها ، گیاهان دارویی و همچنین استقباال گسترده بازدیدکنندگان برگزار گردید .