ثبت نام بازدید کنندگان نمایشگاه


  • ثبت نام بازدید کنندگان نمایشگاه
  • ثبت نام بازدید کنندگان نمایشگاه

ثبت نام بازدیدکنندگان یکی از اقداماتی است که در اکثر نمایشگاه های مطرح و استاندارددنیا اجرا می شود. اطلاعات بدست آمده از بازدیدکنندگان نمایشگاه می تواند در اجرای هرچه بهتر نمایشگاه ها بر اساس جامعه مخاطبین بسیار موثر باشد.

لزوم اجرای پروژه:

همواره شناسایی جامعه مخاطب در انجام هرکاری بسیار مفید است. در نتیجه با تحلیل داده های این پروژه، مجریان می توانند با در نظرگرفتن علاقه مندی ها و نیازمندی ها اقدام به انجام کار نمایند. اطلاعات بدست آمده می تواند زمینه برگزاری نمایشگاه های جدید و تخصصی را فراهم نماید.

در راستای نیل به این اهداف، شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی به عنوان پایه گذار این طرح از سال 1389 اقدام به اجرای این پروژه کرده است . در خلال اجرا با توجه به نیازهای موجود و پیشرفت تکنولوژی اقدامات  و تغییرات اساسی در فازهای مختلف صورت پذیرفته و در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی این پروژه در حال اجرا می باشد .

توسعه طرح ثبت نام بازدیدکنندگان در جهت خدمات قابل ارائه به بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان در دستورکار تیم اجرایی می باشد.