اخبار و اطلاعات شرکت تعاونی

اخبار و اطلاعات شرکت تعاونی

2 ماه پیش

طی حکمی هیئت مدیره شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی جناب آقای سید حسین میرظفرجویان را به عنوان مدیرعامل منصوب کرد.