ارائه غرفه های خدماتی

ارائه غرفه های خدماتی

سالن 12 و 13 نمایشگاه بین المللی محل اجاره مشاغلی که به نمایشگاه مربوط می باشد.

مشاهده خدمت
ثبت نام بازدیدکنندگان

ثبت نام بازدیدکنندگان

ثبت مشخصات تمامی بازدیدکنندگان نمایشگاه ها قبل و در حین نمایشگاه

مشاهده خدمت
مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها

مجری نمایشگاه ها و جشنواره ها

مجری و برگزار کننده نمایشگاه ها و جشنواره های تخصصی و بین المللی

مشاهده خدمت

رزومه


اخبار و رویدادها


افتتاح بزرگترین رویداد لوازم خانگی ایران

افتتاح بزرگترین رویداد لوازم خانگی ایران

1 ماه پیش

بازدید سفیر ایران از نمایشگاه صنایع غذایی آکرا

اخبار و اطلاعات شرکت تعاونی

اخبار و اطلاعات شرکت تعاونی

2 ماه پیش

تغییر مدیریت شرکت تعاونی


برخی مشتریان ما


  • EXAREA
  • دیجی کالا
  • EXAREA
  • دیجی کالا
  • EXAREA
  • دیجی کالا
  • EXAREA
  • دیجی کالا